Οι εθελοντές της Πάτρας στους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες

Πέμπτη, Οκτώβριος 3, 2019 - 11:33μμ
Η Πηνελόπη Αλιβιζάτου με τους δύο Πατρείς της διοργάνωσης

Έχει περάσει ένας μήνας από την τελευταία μεγάλη διεθνή διοργάνωση στην Πάτρα, τους «2ους Μεσογειακούς Αγώνες».

Δεν ήταν, εξαρχής, τίποτα το σπουδαίο και το φανταχτερό, έχουμε δει πολλά τέτοια στο παρελθόν, σε εποχές χλίδας και ...ζαμπλουτισμού, σε εποχές τετράπαχων αθλητικών αγελάδων.

Τούτη δω ήταν ο πτωχός συγγενής, μες' την γκρίνια και τη φαγούρα ευθύς εξ αρχής.

Ας είναι... Άφησε όμως κάτι στην πόλη, όπως την ανανέωση και τόνωση του εθελοντικού κινήματος. Νέοι (κυρίως) και μεγάλοι διέθεσαν εαυτούς στην κοινή υπηρεσία της πόλης.

Ποιος να το πει και ποιος να το πιστέψει πως υπάρχουν και τέτοιοι στην Πάτρα τού «πάν' απ' όλα εγώ», στην Πάτρα της ασυδοσίας, στην Πάτρα που τη ζούμε καθημερινά.

Περίπου 1.600 συμπολίτες ήταν οι εθελοντές των αγώνων και περισσότερα θα καταλάβουμε από την «έκθεση πεπραγμένων» του εθελοντικού κινήματος στους Αγώνες, όπως την συνέταξε η αρμόδια διευθύντρια Πηνελόπη Αλιβιζάτου.

Είναι εξόχως ενδιαφέρουσα και αξίζει να τη διαβάσετε.

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2019

Πίνακας περιεχομένων

1 Τομέας Εθελοντισμού 3

2 Η δομή της Λειτουργικής περιοχής 3

2.1 Πριν τους Αγώνες 3

2.1.1 Οργανόγραμμα πριν από τους αγώνες 3

2.1.2 Οργανόγραμμα κατά τη φάση σχεδιασμού και οργάνωσης του τομέα 3

2.2 Κατά τη διάρκεια των αγώνων 3

2.2.1 Οργανόγραμμα κατά τη διάρκεια των αγώνων 3

2.2.2 Στελέχωση ανά αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των αγώνων 4

3 Πεδίο εφαρμογής του έργου 4

3.1 Φάση Προγραμματισμού 4

3.2. Φάση Προετοιμασίας 4

3.3. Κατά τη διάρκεια των αγώνων 5

3.4. Μετά τους αγώνες 6

4. Επίπεδο Υπηρεσιών 6

4.1. Αρχικός, προσεγγιστικός υπολογισμός εθελοντών 6

4.2. Όπως κατανεμήθηκαν και ίσχυσαν κατά τη διάρκεια των αγώνων 8

5. Οικονομική Διαχείριση 9

6. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 9

6.1 Εργασίες 9

6.2 Χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσης 10

7. Βασικές πολιτικές, Διαδικασίες και Σχέδια Λειτουργίας 10

8. Κύρια Σημεία 12

8.1. Θετικά Σημεία 12

8.1.1. Καλύτερες στιγμές πριν τους αγώνες 12

8.1.2. Καλύτερες στιγμές στους αγώνες 12

8.2. Αρνητικά Σημεία 13

8.2.1. Πριν τους αγώνες 13

8.2.2. Κατά τη διάρκεια των αγώνων 13

8.2.3. Μετά το τέλος των αγώνων 14

9. Σχόλια 14

9.1. Ενδεικτικά σχόλια από εθελοντές, μέσω mail 14

9.2. Απόσπασμα συνέντευξης 15

10. Παράθεση ενδεικτικών αριθμητικών στοιχείων για ενέργειες τομέα 16

11. Κληρονομιά 18 12. Παράρτημα 19-53

1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο τομέας του εθελοντισμού είχε σαν στόχο τη συγκέντρωση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και τον επιμερισμό τους στους διάφορους τομείς, προκειμένου να επιτύχει την πλήρη υποστήριξη της διοργάνωσης σε κάθε σημείο της, να καλύψει τις απαιτήσεις της σε κάθε χρονική στιγμή και παράλληλα να διασφαλίσει ότι η συμμετοχή των εθελοντών στη διοργάνωση, θα τους αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις και θα αποκομίσουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες.

2. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2.1 Πριν τους Αγώνες

2.1.1 Οργανόγραμμα πριν από τους αγώνες

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 7

2.1.2 Οργανόγραμμα κατά τη φάση σχεδιασμού και οργάνωσης του τομέα

Κατά τη λειτουργία του τομέα διαπιστώθηκε ότι το οργανόγραμμα που υπήρχε, δεν θα ήταν δυνατόν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διοργάνωσης και το πλήθος των εθελοντών και αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι κατά 1

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ _______

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 8

2.2 Κατά τη διάρκεια των αγώνων

2.2.1 Οργανόγραμμα κατά τη διάρκεια των αγώνων

Το οργανόγραμμα του τομέα Εθελοντισμού παρέμεινε αμετάβλητο κατά τη διάρκεια των αγώνων

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 8

2.2.2 Στελέχωση ανά αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των αγώνων

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

UDAC 20-24/8 1 1

ΠΕΠΑΝΟΣ 25-27/8 1 1

ΠΕΠΑΝΟΣ 28-31/8 1

ΑΡΤΕΜΙΣ 24-31/8 1 2

ΗΡΑ 24-31/8 1 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 1 1

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ρόλοι και ευθύνες του τομέα κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της προετοιμασίας

των αγώνων

3.1 Φάση Προγραμματισμού

Οργάνωση του τομέα εθελοντισμού.

Ανοιχτή προκήρυξη των έμμισθων θέσεων του τομέα. Στελέχωση του τομέα με προσωπικό, το οποίο επελέγη ανάμεσα από 31 υποψήφιους, αφού προηγήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με όλους. Σε όσους δεν επελέγησαν απέστειλα ενημερωτική επιστολή μέσω mail.

Συνεργασία με τους διάφορους τομείς και πρόβλεψη των αναγκών σε εθελοντική

παρουσία, ανά λειτουργικό τομέα

3.2 Φάση Προετοιμασίας

Κατάρτιση κατάστασης με πηγές άντλησης εθελοντών.

Συνάντηση με τον Ερυθρό Σταυρό για υποστήριξη της διοργάνωσης.

Ενέργειες για προσέλκυση εθελοντών:

 1. Διενέργεια επαφών με συλλογικότητες και φορείς του εθελοντισμού με σκοπό την ανεύρεση εθελοντών.

 2. Αποστολή mails και επαφές με τα αθλητικά σωματεία όλων των αθλημάτων, τις αθλητικές Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες, τα σπουδαστικά ιδρύματα, τα ΙΕΚ, εκπολιτιστικούς Συλλόγους, σχήματα χορευτικά παραδοσιακών χορών, το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων.

 3. Συνάντηση με το Λύκειο Ελληνίδων, προκειμένου να συμμετέχουν και να αναλάβουν τις απονομές, υποστηρίζοντάς τες με παραδοσιακές φορεσιές.

 4. Παρουσία σε κάθε αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός της πόλης με ομάδα εθελοντών, με stand, banner, μοίρασμα φυλλαδίου εθελοντισμού και χειρόγραφες αιτήσεις εθελοντισμού.

 1. Πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του εθελοντισμού, δημιουργία ανάλογου σποτ, προβολή με χορηγούμενη σελίδα στο fb.

Διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων εθελοντών.

Καθημερινές συναντήσεις με ομάδες εθελοντών, ενημέρωση για τη διοργάνωση και τους αγώνες και παροχή γενικής εκπαίδευσης. Συλλογή πληροφοριών σχετικών με τον τομέα , που επιθυμούσαν να προσφέρουν, με τη διαθεσιμότητά τους (πλήθος ημερών, πρωί ή απόγευμα) και το μέγεθός τους για τη στολή.

Μέσα από τις συναντήσεις, αξιολόγηση των υποψηφίων εθελοντών.

Αποστολή email στους εθελοντές, να μας γνωρίσουν τυχόν διατροφικές ιδιαιτερότητες, ώστε να τις φροντίσουμε στο meal box.

Δημιουργία πίνακα σε μορφή xl από τον τομέα μας, για την απεικόνιση των απαιτήσεων σε εθελοντές, πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων, ανά τομέα, ανά βάρδια, ανά ημέρα και ανά εγκατάσταση. Αποστολή με mail, αυτού του xl σε όλους τους τομείς της Διοργάνωσης, για να απεικονίσουν σε αυτόν τις πραγματικές τους ανάγκες.

Κατανομή εθελοντών ανά λειτουργικό τομέα, σύμφωνα με τις ανάγκες του τομέα και βαρδιοποίηση σύμφωνα με τα στοιχεία της διαθεσιμότητάς τους.

3.3 Κατά τη διάρκεια των αγώνων

Παρουσία των εργαζομένων του τομέα εθελοντισμού, ανά βάρδιες, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, από την έναρξη λειτουργίας τους έως το κλείσιμο.

Έλεγχος της προσέλευσης των εθελοντών στις βάρδιες τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Προμήθεια των εθελοντών με voucher, για meal box και νερό στη βάρδια τους.

Παρακολούθηση ενδεχόμενης δημιουργίας κενών στις θέσεις των εθελοντών, λόγω απουσιών, προκειμένου να καλυφθούν αυτά από τη λίστα των Εθελοντών Πρώτης Ανάγκης.

Ενημέρωση του τομέα μας για τα σημεία, στους αγωνιστικούς χώρους, που παρουσίαζαν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση. Φροντίδα για ενίσχυση αυτών των σημείων με εθελοντές.

Αποστολή διαφόρων προσκλήσεων ηλεκτρονικά στους εθελοντές, για να τους ενημερώσουμε για διάφορα ζητήματα και για εκδηλώσεις.

3.4 Μετά τους αγώνες

Ενημέρωση για συμμετοχή στο πάρτι για τους εθελοντές και τους εργαζόμενους την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη κειμένου ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ και ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ για τους εθελοντές. Συνεργασία με το τμήμα Εικόνας Αγώνων για το δημιουργικό. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ και 12.2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ)

Αποστολή της ονομαστικής ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ στο mail καθενός από τους 1166 εθελοντές.

Προετοιμασία των Ευχαριστηρίων των εθελοντών, προκειμένου να εκτυπωθούν.

Ενημέρωση των 1166 εθελοντών από πού και πότε θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα ευχαριστήρια.

Σύνταξη του Post games report του τομέα Εθελοντισμού, για τη ΔΕΜΑ .

Σύνταξη Αναφοράς του τομέα Εθελοντισμού για τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών των Αγώνων.

Παράδοση των εγγράφων του τομέα (χειρόγραφες αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κηδεμόνων ) στον τομέα Δικαστικού.

Παράδοση τηλεφωνικής συσκευής και κάρτας, παράδοση εξοπλισμού και laptops που είχαν χορηγηθεί στον τομέα Εθελοντισμού, στο Λογιστήριο.

4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1. Αρχικός, προσεγγιστικός υπολογισμός εθελοντών στους διάφορους τομείς.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Αρχικά υπολογισμένο επίπεδο υπηρεσίας ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ: ACCOMMODATION (ACC) 40

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ (MCR) 60

ΤΟΜΕΑΣ MARKETING (MAR) 16

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (SPORTS-SPT)

AQUATHLON 28

BEACH HANDBALL 120

BEACH SOCCER 60

BEACH VOLLEY 120

BEACH TENNIS 40

BEACH WRESTLING 52

CANOE OCEAN RACING 24

ROWING BEACH SPRINT 36

FIN SWIMMING 52

OPEN WATER SWIMMING 20

WATER POLO 36

WATER SKI 27

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Training Venue 1(Venue 2-ΠΛΑΖ) 16

Training Venue 2(Πανεπιστήμιο) 16

Training Venue 3(Beach Πεπανός) 16

(Venue 3) 16

(Venue 4) 16

Training Venue 4(Πισίνα Πεπανός) 8

Training Venue 5(Venue 5) 16

Training Venue 6(Κολυμβητήριο ΝΟΠ) 16

(Venue 6) 16

ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΝΩΝ 116

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ACR) 8

ΤΟΜΕΑΣ VOP :ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CLUSTERS 32

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TPT) 78

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MED) & ANTI-DOPING (DOP)

Τραυματιοφορείς Αγώνων 132

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΩΝ (SPECTATOR)

Υπηρεσίες Θεατών 96

Ελεγκτές Ζωνών Διαπίστευσης 180

ΣΥΝΟΛΟ 1509

4.2. Όπως κατανεμήθηκαν και ίσχυσαν κατά τη διάρκεια των αγώνων

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ: ACCOMMODATION (ACC) 82

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ (MCR) 36

ΤΟΜΕΑΣ MARKETING (MAR) (+MASCOT+FEST) 29

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (SPORTS-SPT)

AQUATHLON 43

BEACH HANDBALL+BEACH SOCCER 72

BEACH VOLLEY+BEACH TENNIS 152

BEACH WRESTLING 42

CANOE OCEAN RACING+ROWING BEACH SPRINT 84

FIN SWIMMING+OPEN WATER SWIMMING 46

WATER SKI (HERA+LAKE STRATOS) 20

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

TRAINING VENUE HERA 6

TRAINING VENUE ARTEMIS 18

TRAINING VENUE PEPANOS 6

ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΝΩΝ 19

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ACR) 55

ΤΟΜΕΑΣ VOP :ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CLUSTERS 51

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TPT) 22

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MED) & ANTI-DOPING (DOP)

(ΙΑΤΡ. ΥΠΗΡ. 130+ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 35+ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ 106+ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΕΣ 22) 293

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΩΝ (SPECTATOR)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΩΝ+ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ+ΚΕΡΚΙΔΕΣ VIP 121

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 57

NOC 80

TECHNICAL 9

CULTURE (ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 143+ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 63+ΣΠΙΤΙ ΠΑΛΑΜΑ 1) 207

FOOD SV 34

HR (ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 5

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΕΜΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ 1591

Το σύνολο των εθελοντών ανήλθε σε 1166. Η πλειοψηφία των εθελοντών προσήλθε για εθελοντισμό τουλάχιστον 4 ημέρες και μεγάλος αριθμός προσέφερε τις εθελοντικές του υπηρεσίες σε πάνω από έναν τομέα. Ετσι, ο αριθμός των εθελοντών κάλυψε επαρκέστατα όλες τις ανάγκες.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο τομέας μας δεν είχε προϋπολογισμό, δεν άσκησε οικονομική διαχείριση, δεν έκανε συμφωνίες, δεν συγκέντρωσε προσφορές και δεν συνήψε συμβάσεις.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα καθήκοντα του τομέα Εθελοντισμού, όπως συμφωνήθηκαν με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Συντονισμού και όπως συμπληρώθηκαν στην πορεία, λόγω αναγκαιότητας:

6.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Οργάνωση του τομέα εθελοντισμού.

 2. Καταγραφή των αναγκών σε εθελοντικό προσωπικό ανά λειτουργικό τομέα.

 3. Διενέργεια επαφών με συλλογικότητες και φορείς του εθελοντισμού με σκοπό την ανεύρεση εθελοντών.

 4. Διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων από υποψήφιους εθελοντες.

 5. Αξιολόγηση των υποψηφίων εθελοντών και κατανομή τους ανά λειτουργικό τομέα.

 6. Παροχή γενικής εκπαίδευσης εθελοντών.

 7. Οργάνωση προγράμματος ειδικής εκπαίδευσης εθελοντών ανά λειτουργικό τομέα.

 8. Βαρδιοποίηση και έλεγχος παρουσίας εθελοντών κατά τη διάρκεια των αγώνων.

 9. Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεννόηση με τον πρόεδρο και τον CEO της οργανωτικής επιτροπής για την προσέλκυση εθελοντών και εν γένει για την ανάδειξη του εθελοντισμού.

 10. Παρουσιάσεις του τομέα μας στις συναντήσεις της συντονιστικής επιτροπής της ΔΕΜΑ, από τις οποίες προκύπτει η αυξητική τάση συμμετοχής εθελοντών, περιέχουν όμως και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, τα οποία επεξεργαστήκαμε και συμπεριλάβαμε με πρωτοβουλία του τομέα μας. Στην παρουσίαση στην επιτροπή στις 12/07/2017, τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί σε πλήθος εθελοντών 950 και αναφέρονται σε άνδρες-γυναίκες, στις ηλικίες, τη γνώση υπολογιστή, ξένων γλωσσών κ.α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ COCOM στις 12/07/2019). Σύνταξη, σε συνεργασία με το Δικαστικό τμήμα, των δηλώσεων για τη δημοσίευση των φωτογραφιών των εθελοντών, των υπεύθυνων δηλώσεων των κηδεμόνων των ανηλίκων εθελοντών και των δηλώσεων των εθελοντών

 11. Σύνταξη του εγχειριδίου για τους εθελοντές, με αναλυτικές οδηγίες, πληροφορίες και κανόνες συμπεριφοράς. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.4 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ).

 12. Σύνταξη του οδηγού τσέπης, με σημαντικές, συνοπτικές, απαραίτητες οδηγίες. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.5 ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΕΠΗΣ)

 13. Το προσωπικό του τομέα Εθελοντισμού, μαζί με τους εθελοντές, συμμετείχαν ενεργά στο δρώμενο της τελετής έναρξης, στο δρώμενο, την παρέλαση και το πάρτι της τελετής λήξης, καθώς και στο πάρτι προς τιμήν των εθελοντών και των εργαζομένων.

6.2. ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία έναρξης 01/03/2019

Τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/09/2019

7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πολιτικές, Διαδικασίες και σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν και πώς τέθηκαν σε εφαρμογή

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Μετά τον πρώτο υπολογισμό του αναγκαίου πλήθους εθελοντών, έγινε καταγραφή των αθλητικών σωματείων, των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Στη συνέχεια καταγράφηκαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι φορείς, οι σύλλογοι και οι ομάδες Εθελοντισμού, οι εκπολιτιστικοί σύλλογοι και τα χορευτικά σχήματα. Άρχισε η αναζήτηση και η καταγραφή μέσω internet και μέσω επαφών, των τηλεφώνων και των e-mails τους για επικοινωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφού συλλέξαμε μεγάλο μέρος αυτής της πληροφορίας, αρχίσαμε την επικοινωνία, την τηλεφωνική προσέγγιση και την αποστολή επιστολών με τις οποίες καλούσαμε αυτούς τους φορείς να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους τον Εθελοντισμό. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ)

Στους συλλόγους που μας το ζήτησαν, κλείσαμε συνάντηση στα γραφεία τους και ενημερώσαμε τα μέλη τους για τους αγώνες και κυρίως, για τον εθελοντισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, μοιράσαμε φυλλάδια και δώσαμε για συμπλήρωση χειρόγραφες αιτήσεις εθελοντισμού, τις οποίες στη συνέχεια καταχωρίσαμε εμείς στα γραφεία, ηλεκτρονικά.

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα διοργανώσαμε εξορμήσεις με φυλλάδια και συζήτηση για τους αγώνες και την εθελοντική συμμετοχή. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.7 2 ΟΨΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ)

Παρακολουθούσαμε τον προγραμματισμό των σημαντικών γεγονότων στην πόλη, κύρια των αθλητικών και συμμετείχαμε σε αυτά με stand, φυλλάδιο και αιτήσεις χειρόγραφες: Ράλλυ Αχαιός, φοιτητικό IQ, The bridge experience, τουρνουά beach soccer και εγκαίνια του γηπέδου άμμου στον χώρο του ΠΕΑΚ, μαθητικό τουρνουά βόλεϊ στην πλ, Γεωργίου, final 4 Παμπαίδων βόλεϊ, αγώνες μπάσκετ ΠΡΟΜΗΘΕΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΑΠΟ ΤΟ BEACH SOCCER)

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Λειτούργησαν 2 περίπτερα της διοργάνωσης, ένα στην πλ. Γεωργίου από τον Μάιο και ένα αργότερα, στην 3 Συμμάχων. Και τα δύο υποστηρίχθηκαν στη λειτουργία τους από το έμμισθο προσωπικό του τομέα Εθελοντισμού έως και τη στιγμή που άρχισαν οι πωλήσεις των αναμνηστικών, οπότε ανέλαβε το τμήμα marketing. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.9.1 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, 12.9.2 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μεγάλη προσέλκυση νέων εθελοντών επιτύχαμε στην εκδήλωση για τις 100 days πριν την έναρξη των αγώνων, στην πλατεία βασιλέως Γεωργίου Α. Η εκδήλωση αυτή υποστηρίχτηκε πλήρως από ομάδες εθελοντών, από το πρωί τις 9:00 έως το βράδυ τις 11:00. Οι εθελοντές λειτούργησαν το περίπτερο, μοίρασαν φυλλάδιο στην ευρύτερη περιοχή, μοίρασαν τις κονκάρδες, μίλησαν με τους περαστικούς και έπεισαν ένα σημαντικό αριθμό από αυτούς να συμπληρώσουν αίτηση.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Από τα μέσα Μάρτη αρχίσαμε να αποστέλλουμε μέσω email, επιστολή καλωσορίσματος στους ήδη εγγεγραμμένους εθελοντές. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.10 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ)

Από 15 Απρίλη άρχισαν να στέλνονται ηλεκτρονικά προσκλήσεις για συνάντηση των εθελοντών στα γραφεία των Μεσογειακών Παράκτιων, σε μικρές ομάδες των 20 ατόμων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους εγγεγραμμένους εθελοντές, τους ενημερώναμε για τους αγώνες, τους δίναμε πληροφορίες για τις χώρες και τα αθλήματα, για τα οφέλη που θα προέκυπταν από αυτήν τη διοργάνωση για την πόλη, για τις παράλληλες εκδηλώσεις και γενικά για ζητήματα γύρω από τους παράκτιους. Σε δεύτερο επίπεδο τους μιλούσαμε για τον εθελοντισμό, την αξία του και τη σημαντικότητά του, για τη συνέπεια στις υποχρεώσεις τους και για τα δικαιώματά τους. Τους παροτρύναμε να γινουν αγγελιαφόροι του εθελοντισμού στο περιβάλλον τους το οικογενειακό και το φιλικό. Τέλος, συλλέγαμε πληροφορίες για τις μέρες και τις ώρες της διαθεσιμότητάς τους και για το μέγεθος των ρούχων τους, στοιχεία που αποδείχτηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη βαρδιοποίηση και στην παραγγελία του ιματισμού.

8. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

8.1. Θετικά σημεία

 1. Ο μεγάλος αριθμός των εθελοντών. Αυτό θα αποτελέσει θετική κληρονομιά για την πόλη και σοβαρή πηγή εθελοντισμού για τα επερχόμενα γεγονότα.

 2. Η ποιότητα των εθελοντών, που ήταν εξαιρετική. Πρόθυμοι, ευγενείς, υπομονετικοί, χαμογελαστοί, αντιμετώπισαν όλες τις καταστάσεις.

 3. Ο σχεδιασμός και ο σωστός επιμερισμός των εθελοντών, με τρόπο που κάλυψε όλες τις ανάγκες και έμειναν όλοι ικανοποιημένοι. Σε όποιο σημείο κι αν κοίταζε κάποιος θα έβλεπε σημαντικό αριθμό εθελοντών.

8.1.1. Καλύτερες στιγμές πριν τους αγώνες

Όταν ολοκληρώσαμε τον καταμερισμό όλων των εθελοντών στους τομείς, τελειώσαμε και τη βαρδιοποίηση και δικαίως πανηγυρίσαμε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.11.1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, 12.11.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ)

8.1.2. Καλύτερες στιγμές στους αγώνες

Στην Τελετή Έναρξης, όταν παρατάχθηκαν οι εθελοντές στη μία πλευρά του διαδρόμου και χειροκροτούσαν ασταμάτητα τους αθλητές που περνούσαν για να εισέλθουν στο γήπεδο.

Όταν παρουσιάστηκε η μασκότ των αγώνων, ο γλάρος ΠΑΤΡΕΑΣ, που η κατασκευή του έγινε από ανθρώπους του Καρναβαλιού και με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκε ο αθλητισμός με τον μεγάλο θεσμό της πόλης , το Καρναβάλι. Καταπληκτική ήταν και η εμψύχωσή του από τα 2 νεαρά παιδιά. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.12.1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΚΟΤ, 12.12.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ, 12.12.3 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ )

Στην τελετή λήξης, όταν μετά τους αθλητές, εισήλθαν στο γήπεδο οι εθελοντές, με επικεφαλής την 80 ετών εθελόντρια Μπαχούμη Ελένη και αποθεώθηκαν καταχειροκροτούμενοι από τους θεατές. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.13.1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΠΑΧΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗΣ, 12.13.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΣ)

Πραγματικά, όπου και να έστρεφε κανείς το βλέμμα, έβλεπε πλήθος εθελοντών. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.14.1, 12.14.2, 12.14.3 και 12.14.4)

8.2. Αρνητικά σημεία

8.2.1. Πριν τους αγώνες

Οι τομείς δεν ήταν όλοι έτοιμοι να ανταποκριθούν εγκαίρως στην καταγραφή των απαιτούμενων εθελοντών. Υπήρξε δυσκολία αρκετών τομέων να υπολογίσουν, έστω και προσεγγιστικά τις απαιτήσεις τους σε εθελοντές, αφού η οριστικοποίηση των συμμετεχόντων, έγινε παραμονές των αγώνων. Επιπλέον, η συνεχής αλλαγή των απαιτήσεων από κάποιους υπεύθυνους, κυρίως των sports, είχε ανασταλτική επίδραση στον έγκαιρο επιμερισμό των εθελοντών, άρα και στην έγκαιρη και καλύτερη ενημέρωσή τους από αυτούς τους τομείς.

8.2.2. Κατά τη διάρκεια των αγώνων

Τις 2 πρώτες ημέρες οι εθελοντές, ενήλικες και ανήλικοι, έκαναν βάρδια στον ήλιο και τη ζέστη, χωρίς καπέλο, αφού η διοργάνωση δεν τους είχε χορηγήσει καπέλα. Επιπλέον, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση αν θα δοθούν καπέλα ή όχι. Μετά από πιέσεις αγοράστηκαν και μοιράστηκαν τα καπέλα, αφού ήδη είχαν αρχίσει αντιδράσεις και δυσάρεστα σχόλια για το γεγονός αυτό, κυρίως από τους γονείς των ανήλικων εθελοντών.

Ενώ είχαν αρχίσει οι αγώνες, μας έστελναν mail εθελοντές που μας ενημέρωναν ότι κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους για τις βάρδιες τους και κανείς δεν τους είχε ενημερώσει για το πού έπρεπε να πάνε και τι θα έπρεπε να κάνουν. Κάποιοι εθελοντές ήρθαν και στα γραφεία να παραπονεθούν. Μετά από επαφή με τους υπεύθυνους των αντίστοιχων τομέων, διαπιστώσαμε ότι αυτοί, επικοινώνησαν με τους πρώτους από τον συνολικό αριθμό εθελοντών που τους παραχωρίσαμε και όταν αυτοί οι πρώτοι εθελοντές ανταποκρίθηκαν, δεν ειδοποίησαν τους επόμενους. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, στείλαμε, σαν Εθελοντισμός, μήνυμα σε όλους τους εθελοντές, αναφέροντάς τους πάλι, σε ποιον τομέα είχαν τοποθετηθεί και ποιός θα τους ειδοποιούσε. Παράλληλα, στείλαμε μήνυμα στους τομείς, να ενεργοποιήσουν το σύνολο των εθελοντών τους. Επιπλέον, από όσα sports διαπιστώσαμε ότι λειτουργούσαν πλήρως με τους εθελοντές που διέθεταν, τους επιπλέον, τους οποίους δεν είχαν ειδοποιήσει, τους μετακινήσαμε προς τα venues για γενικού τύπου υποστήριξη.

Οι εθελοντές που τοποθετήθηκαν στα ξενοδοχεία, για παροχή πληροφοριών και τα κάλυψαν με βάρδιες για 15 συνολικά ώρες, ημερησίως, πολύ γρήγορα κουράστηκαν και απογοητεύτηκαν, αφού κανείς από τις αθλητικές αποστολές δεν τους ενόχλησε στη βάρδια τους και κανείς δεν τους ρώτησε τίποτα. Αποτέλεσμα, μας έστελναν email και ότι θέλουν να φύγουν από τα ξενοδοχεία και ότι θέλουν να τερματίσουν τον εθελοντισμό. Άμεσα και σε συνεννόηση με τον τομέα accommodation, προβήκαμε στην ανάκληση των εθελοντών από τα ξενοδοχεία και φροντίσαμε τη διασπορά τους στη σίτιση και όπου αλλού υπήρχε πρόβλημα υποστήριξης στα venues. Έτσι, οι εθελοντές άλλαξαν γνώμη, επέστρεψαν στον εθελοντισμό και έμειναν ικανοποιημένοι, γιατί αισθάνθηκαν χρήσιμοι. Οι δε αποστολές, εξυπηρετήθηκαν από τη reception του κάθε ξενοδοχείου και από τους noc assistants.

8.2.3. Μετά το τέλος των αγώνων

Σχετικά με τη γιορτή της Κυριακής 1/9 για τους εθελοντές και τους εργαζόμενους, οι εθελοντές είχαν ενημερωθεί από το Σάββατο 31/8, με mail από τον τομέα μας, απλά, να προσέλθουν στον χώρο στις 20.30 (σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν μέσω mail από τη γραμματεία του προέδρου). Την Κυριακή 1/9 αργά το μεσημέρι, γύρω στις 16.30 κι ενώ δεν υπήρχε περιθώριο χρονικό, αλλά και πρακτικά δεν μας άφηνε το gmail να στείλουμε άλλα μηνύματα, τα δεδομένα άλλαξαν, και μπορούσε ο κάθε εθελοντής να συνοδεύεται από ένα άτομο, αλλά και θα έπρεπε να πληρώσει το δεύτερο ποτό ή τη δεύτερη μπύρα του. Την διαφορετική αντίληψή μου για την απόφαση αυτή την εξέφρασα άμεσα με αποστολή mail προς τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Διευθυντή. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.15 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ) Για το γεγονός την καταβολής αντιτίμου για το δεύτερο ποτό, γίναμε αποδέκτες παραπόνων, ενώ οι ανήλικοι εθελοντές που προσήλθαν και στο χέρι των οποίων πέρασαν ένα χάρτινο βραχιολάκι που έγραφε mojo (??), δεν πήραν ούτε ένα μπουκάλι νερό χωρίς αντίτιμο. Τέλος, ο υπεύθυνος στο μπαρ που λειτουργούσε στον χώρο, για το δεύτερο ποτό εισέπραττε 6 ευρώ, αντί για 5 που ανέφερε το ενημερωτικό και είχε τοποθετήσει και καρτελάκι με την τιμή. Όταν το διαπίστωσα, ενημέρωσα άμεσα την γραμματέα του προέδρου, η οποία φρόντισε να αφαιρεθεί η ταμπέλα και από εκείνη τη στιγμή και μετά να εισπράτουν 5 ευρώ.

9. ΣΧΟΛΙΑ

9.1 Ενδεικτικά σχόλια από εθελοντές, μέσω mail:

Κωνσταντίνος Μπούντας Δευ, 16 Σεπ. 12:01 μ.μ.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία…..

Λίλη Σταμούλη Παρ. 13 Σεπ, 8:13 μ.μ.

Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συνεργασία μας και την αξέχαστη εμπειρία που μου προσφέρατε!!

Αντρέας Καράβελας Παρ. 13 Σεπ 5:13 μ.μ.

Θερμά συγχαρητήρια για την διοργάνωση.

Γλυκερία Παπακωνσταντίνου Πέμ. 12 Σεπ. 6:08 μ.μ.

Ευχαριστούμε πολύ για όλα! Μια υπέροχη διοργάνωση της οποίας είναι τιμή μας που αποτελέσαμε μέλη! Πολλά συγχαρητήρια!

Χριστίνα Μάργαρη Πέμ. 12 Σεπ. 8:43 π.μ.

Σας ευχαριστώ πολύ!!! Ήταν μια υπέροχη οργάνωση για την πόλη μας και μια ωραία εμπειρία για μας.

Μαρία Κατριμπούζα Τετ. 11 Σεπ. 11:25 μ.μ.

Εγω σας Ευχαριστώ πολύ που είχα την τιμή να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως εθελόντρια και να ζήσω αυτήν την  εμπειρία.

9.2 Απόσπασμα συνέντευξης.

Σας παραθέτουμε απόσπασμα από συνέντευξη στην εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στις 18/9/2019 του Νίκου Βασιλείου Τεχνικού Διευθυντή στα αθλήματα FIN SWIMMING και OPEN WATER στους ΙΙ Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες, παλιού διεθνή διαιτητή πόλο και μέλους Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών:

Η παρακαταθήκη των Μεσογειακών

«… Ο εθελοντισμός.

Η Πάτρα είναι πάντα παρούσα στις μεγάλες διοργανώσεις και για μία ακόμη φορά το απέδειξε, έδειξε ότι οι απλοί άνθρωποι, θέλουν να βοηθήσουν και να συμμετέχουν στα διάφορα γεγονότα. Όλοι οι εθελοντές βοήθησαν ατελείωτες ώρες, χωρίς δυστροπία αλλά με όρεξη, χαμόγελο και αγάπη για αυτό που έκαναν.

Τρομερό κέρδος το εθελοντικό κίνημα των 1000 και πλέον εθελοντών μας…»

10. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πλήθος emails που στάλθηκαν:

34 σε φορείς

1600 με επιστολή καλωσορίσματος

1800 με επιστολή για συναντήσεις

1200 με ερώτημα για διατροφικούς περιορισμούς, δυσανεξίες και αλλεργίες

σε επίπεδο διατροφής

1200 με αποστολή των hastags των αγώνων για τις αναρτήσεις

800 με πρόσκληση για την εκδήλωση 100 days to go

70 για βάρδιες στο τουρνουά beach soccer

80 για βάρδιες στην εκδήλωση 100 days to go

80 για βάρδιες στην εκδήλωση the bridge experience

20 για βάρδιες στο rally achaios

106 για παρουσία εθελοντών στις διάφορες εκδηλώσεις

150 για υποστήριξη του test event

19 για να μας γνωστοποιήσουν οι τομείς τις ανάγκες τους σε εθελοντές

1200 για να μας στείλουν φωτογραφίες για τη διαπίστευση

1200 με νέα δεδομένα για τις φωτογραφίες διαπίστευσης, γιατί είχαμε πολλές

απορρίψεις φωτογραφιών από το σύστημα

50 για να μας στείλουν τα κανονικά τους ονόματα και όχι τα χαϊδευτικά, για

τη διαπίστευση

31 στους τομείς για να μας κοινοποιούν τις βάρδιες των εθελοντών τους

1200 για ενημέρωση σχετικά με την παραλαβή διαπίστευσης και ιματισμού

150 για υπενθύμιση παραλαβής διαπίστευσης και ιματισμού

1200 για γνωστοποίηση στον καθένα, σε ποιον τομέα έχει τοποθετηθεί

500 για ενημέρωση σχετικά με τις βάρδιες

1200 για υπενθύμιση στον καθένα, κατά τη διάρκεια των αγώνων, σε ποιον

τομέα έχει τοποθετηθεί

1200 με το Εγχειρίδιο του εθελοντή + το εγχειρίδιο τσέπης

1200 με τον Οδηγό διαδρομών των μέσων μεταφοράς της διοργάνωσης

1200 με τον ταξιδιωτικό οδηγό της πόλης των Πατρών

1150 με πρόσκληση για τους αγώνες του finswimming

1200 με πρόσκληση για τους τελικούς ανδρών και γυναικών χάντμπολ

1200 για προσέλευση εθελοντών στην Τελετή λήξης, για να παρελάσουν

1200 για τη γιορτή εθελοντών και εργαζομένων

1200 με αποστολή σε καθένα ξεχωριστά, της προσωπικής του βεβαίωσης για

τη συμμετοχή στους αγώνες

1200 με ενημέρωση για την παραλαβή από τα γραφεία, τυπωμένου ονομαστικού Ευχαριστηρίου για κάθε εθελοντή

Εννοείται ότι, ξέχωρα από τα emails που στείλαμε, απαντήσαμε και σε πληθώρα ερωτημάτων, που μας έστελναν οι εθελοντές, μετά την παραλαβή των διαφόρων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον τομέα μας.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό που μας είχαν χορηγήσει και από το σταθερό, υπολογίζονται πάνω από 2.700.

Καταχωρίστηκαν ηλεκτρονικά 382 χειρόγραφες αιτήσεις εθελοντών, στο σύστημα.

Συμπληρώθηκαν και συγκεντρώθηκαν από τον τομέα 242 Υπεύθυνες Δηλώσεις ανήλικων εθελοντών.

Υπογράφηκαν 73 Υπεύθυνες Δηλώσεις εθελοντών για την έγκριση δημοσίευσης φωτογραφιών τους.

Συμπληρώθηκαν, συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν 942 Δηλώσεις εθελοντών που τις υπέγραψαν πριν πάρουν τη διαπίστευσή τους.

Καταρτίστηκαν 36 καταστάσεις με επιμερισμό των εθελοντών στους επιμέρους τομείς και τις δραστηριότητες.

Καταρτίστηκαν 30 καταστάσεις με βάρδιες των εθελοντών στους διάφορους τομείς.

Συμπληρώθηκαν 57 καταστάσεις με υπογραφές εθελοντών από την παρουσία τους στις θέσεις που είχαν τοποθετηθεί.

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.16 ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ)

11. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Οι ΙΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ άφησαν στην Πάτρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερη κληρονομιά σε επίπεδο τεχνογνωσίας, σχεδιασμού και πραγματοποίησης αγώνων. Στα πλαίσια αυτά, ο τομέας του Εθελοντισμού με το εξαιρετικά ικανό και έμπειρο δυναμικό του σε εργαζόμενους, συμμετέχει με τη δική του κληρονομιά σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Το πλήθος των εθελοντών, η ενθουσιώδης συμμετοχή τους, η προθυμία τους στις βάρδιες, η προσωπικότητά τους, καθώς και η γενική και η εξειδικευμένη γνώση που έλαβαν από τις συναντήσεις, τους καθιστούν σημαντική και αξιόλογη πηγή άντλησης εθελοντισμού για υποστήριξη οποιουδήποτε γεγονότος στην πόλη. Η σωστή διοργάνωση, ο επιμερισμός και η φροντίδα του τομέα μας να μην μείνει κανένας εθελοντής χωρίς βάρδια, συνέβαλε στο γεγονός να μείνουν οι εθελοντές ευχαριστημένοι και να επιθυμούν τη συνέχιση της θετικής αυτής εμπειρίας.

12.11.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

«Ήμουν κι εγώ εκεί….»! Η Πόπη Αλιβιζάτου μας βάζει στο πνεύμα των εθελοντών των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

22 ΑΥΓ, 2019 - 11:40

Διοργανώσεις όπως οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες, έχουν πάντα ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο,  εστιάζεται  στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι το σκέλος της κινητοποίησης της πόλης, αυτός ο ευχάριστος «συναγερμός» που βγάζει στο δρόμο εκατοντάδες άτομα τα οποία ενώνει ένα μόνο νήμα: η χαρά της προσφοράς.

Οι εθελοντές είναι η ραχοκοκαλιά μιας διοργάνωσης. Είναι το ζωηρό της «πνεύμα», η επικοινωνιακή της «δροσιά». Είναι, παράλληλα, η απόδειξη ότι η χώρα (εν προκειμένω η Πάτρα), έχει κατακτήσει  το προνόμιο να διαθέτει ένα μαζικό, συνεχώς διευρυνόμενο κίνημα ανθρώπων που ανταποκρίνονται άμεσα και με ενθουσιασμό σε μικρές και μεγάλες προκλήσεις.

Είναι αυτό το «ήμουν κι εγώ εκεί», που έχει το δικό του ειδικό βάρος,  σε μια αθλητική συνάντηση εθνών, αθλητών και πολιτισμών, σε μια γιορτή που στην παρούσα φάση έχει το άρωμα της Μεσογείου.

Η Πόπη Αλιβιζάτου, υπεύθυνη του τμήματος εθελοντισμού των αγώνων, μας βάζει στο κλίμα της γιορτής που ξεκινάει στις 25 του μήνα και θα στηρίζει ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στην ανθρώπινη «μηχανή» 1080 εθελοντών.

 Πόσοι είναι οι εθελοντές που θα δουλέψουν για τους Παράκτιους Μεσογειακούς και πώς κατανέμονται οι θέσεις ευθύνης τους;         

«Μέχρι σήμερα οι εθελοντές ανέρχονται στους 1080. Ένας σοβαρός αριθμός ανθρώπων, που εθελοντικά θα προσφέρουν στους Μεσογειακούς Παράκτιους. Όλοι οι τομείς που εμπλέκονται στη διοργάνωση (και είναι πολλοί), έχουν ανάγκη σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη των εθελοντών. Η κατανομή των εθελοντών στηρίζεται στον συγκερασμό της κάλυψης των αναγκών που έχει καταγράψει ο κάθε τομέας, με τη διαθεσιμότητα, την επιλογή και την προτίμηση που έχει εκφράσει ο κάθε εθελοντής. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην επιλογή της θέσης ευθύνης του εθελοντή παίζουν οι εξειδικευμένες γνώσεις, όπως αυτές των ιατρών ή των διασωστών, η γνώση ξένης γλώσσας, η γνώση υπολογιστή και σε κάποιες θέσεις, η γνώση του αθλήματος».

 Είναι οι περισσότεροι νεαροί σε ηλικία ή είναι πολυσυλλεκτική η εκπροσώπηση; Ποιοι έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

«Όλο το προηγούμενο διάστημα που επεξεργαζόμασταν τα δεδομένα των εθελοντών, προχωρήσαμε με πρωτοβουλία του τομέα του εθελοντισμού και σε μία στατιστική ανάλυση των στοιχείων τους, προκειμένου να γνωρίσουμε τη σύνθεση του σώματος, με το οποίο έχουμε μία σχεδόν καθημερινή επαφή τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Από αυτά τα στοιχεία, προκύπτουν οι απαντήσεις στο ερώτημά σας, καθώς και κάποια άλλα επιπλέον, τα οποία σας αναφέρω, ως ενδιαφέροντα. Από τους εθελοντές, το 63% είναι γυναίκες και το 37% άντρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ηλικίας 21-30 ετών. Η μεγαλύτερη σε ηλικία εθελόντρια είναι 80 ετών, το 89% έχουν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, το 68% έχουν εμπειρία στον αθλητισμό, ένα μεγάλο ποσοστό μιλάει Αγγλικά και εκτός από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες, 6 μιλάνε Αραβικά και 2 Κινέζικα».

Με ποιο τρόπο εκπαιδεύονται οι εθελοντές; Ποια είναι η διαδικασία;

«Αφού υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, οι εθελοντές, τους καλούμε κατά ομάδες, για την πρώτη συνάντηση. Σε αυτήν τους ενημερώνουμε για τους αγώνες, τις συμμετοχές χωρών και αθλητών, τα σημεία διεξαγωγής των αθλημάτων, τα αθλήματα και γενικά τους παρέχουμε ουσιαστικές πληροφορίες σχετικές με τους ΙΙ Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες Πάτρα 2019. Επίσης, σε αυτήν τη συνάντηση, αναφερόμαστε στη συνέπεια που πρέπει να έχουν ως προς τις βάρδιες τους, στην άμεση ενημέρωση που πρέπει να μας κάνουν σε περίπτωση που κάτι συμβαίνει και δεν μπορούν να προσέλθουν στο πόστο τους και γενικά προσπαθούμε να καταδείξουμε την αξία της συνέπειας και της συνεργασίας. Στη συνέχεια, αφού κατατάξουμε τους εθελοντές σε τομείς, αναλαμβάνει ο κάθε τομέας να τους δώσει εξειδικευμένη εκπαίδευση, σχετική με τις απαιτήσεις της θέσης τους. Τέλος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά το εγχειρίδιο του εθελοντή, στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες, που πρέπει να γνωρίζει ο εθελοντής, οδηγίες σωστής εμφάνισης και συμπεριφοράς, τι πρέπει να αποφεύγει, τι δεν πρέπει να ξεχνάει και σε ποιόν απευθύνεται για κάθε γεγονός.

Πόσο σημαντικοί είναι οι εθελοντές για τη διεξαγωγή των αγώνων;

Οι εθελοντές είναι ένας από τους βασικούς άξονες στήριξης των αθλητικών διοργανώσεων. Πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τη διοργάνωση, καλύπτουν τις απαιτήσεις διεξαγωγής των αθλημάτων, παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη, ενημέρωση και γενικά τους συναντάς σε όποιο σημείο και αν στρίψεις το βλέμμα σου. Χωρίς τους εθελοντές δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν αθλητικές διοργανώσεις μεγάλου βεληνεκούς. Σε κάθε τομέα και σε κάθε επιμέρους σημείο, σε κάθε βάρδια θα υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι εθελοντικά θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό και υπηρετούν αυτό που κάνουν».

Είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των Πατρινών σε αυτό το εγχείρημα;

«Είναι αλήθεια, ότι οι συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν θετικά στον εθελοντισμό. Παρά το γεγονός ότι οι αγώνες διεξάγονται σε περίοδο καλοκαιρινών διακοπών, μεγάλη ήταν η διάθεση για εθελοντική συμμετοχή και προσφορά. Αυτό το διαπιστώσαμε και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, αλλά και από την επισκεψιμότητα που σημειώθηκε καταρχάς στο περίπτερο προώθησης των αγώνων στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και μεταγενέστερα σε αυτό της Τριών Συμμάχων. Μετά την ενημέρωση για τους αγώνες, μεγάλος αριθμός επισκεπτών εξέφραζε την επιθυμία να συμπληρώσει αίτηση εθελοντισμού. Οι Πατρινοί, τόσο μεμονωμένα, όσο και μέσα από φορείς και σωματεία, θέλησαν να ζήσουν αυτήν την εμπειρία, μέσω της συμμετοχής τους. Φαίνεται ότι η Πάτρα αγκαλιάζει τέτοιες διοργανώσεις, περισσότερο δε όταν σε αυτές συνεργάζονται οι αρχές και οι φορείς της πόλης. Αυτό δίνει μία επιπλέον ώθηση στον εθελοντισμό».

Η χρόνια εμπειρία σας από το καρναβάλι (μια κατεξοχήν μαζική εκδήλωση) βοήθησε στη διαχείριση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού;

«Πράγματι, από τη μακρόχρονη θητεία μου στο Καρναβάλι (από το 1976) και τη συμμετοχή μου σε αυτό, τόσο από την πλευρά του πληρώματος, όσο και σαν μέλος σε διάφορες επιτροπές και από τη διοργάνωση εκδηλώσεων στη διάρκεια της Καρναβαλικής περιόδου (Τσικνοπέμπτες), αποκόμισα πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και μάλιστα ανθρώπων σε παρελάσεις και σε διασκέδαση. Το δικό της λιθαράκι σε αυτήν την εμπειρία διαχείρισης, έβαλε και η πολυετής θητεία μου, από το 2005 έως το 2018, σαν προέδρου στο δραστήριο σωματείο των «ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΕΝ ΠΛΩ», μέσα από τη διοργάνωση μικρών και μεγάλων εκδηλώσεων για την πόλη και με την παραγωγή επιτυχημένων  θεατρικών παραστάσεων με την παιδική θεατρική μας ομάδα. Επίσης η υπηρεσιακή θητεία μου στο τραπεζικό σύστημα εμπλούτισε με σημαντικά στοιχεία τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και προς τα μέσα με τους εργαζόμενους και προς τα έξω με τους πελάτες. Οι Μεσογειακοί παράκτιοι στον τομέα αυτόν έκρυβαν ενδιαφέρον, πλούσια διαφορετικότητα και πολυποίκιλες προσωπικότητες ανθρώπων. Οι συναντήσεις πάντα είχαν κάτι καινούργιο και η προσέγγιση διαφορετικών χαρακτήρων ήταν το καθημερινό στοίχημα. Σε αυτό το εγχείρημα, δεν λειτούργησα μόνη μου. Μία ομάδα από 7 νέους ανθρώπους, γεμάτους γνώση και διάθεση, χαμογελαστούς, υπομονετικούς και ευγενικούς, που έπαιρναν πρωτοβουλίες, που συνεργάστηκαν και έδεσαν σαν ομάδα, αν και ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, αποτέλεσε τη στέρεα βάση για τον τομέα του εθελοντισμού. Έτσι έγινε εφικτή η καθημερινή διαχείριση 1080 εθελοντών, με τις προτιμήσεις τους, τις αντιρρήσεις τους, τις απαιτήσεις τους».

Ποιος είναι ο στόχος που θέλετε να επιτευχθεί σε ό,τι αφορά τους εθελοντές; Με ποιο αποτέλεσμα θα ήσασταν απόλυτα ικανοποιημένη;

«Ο στόχος είναι να είναι παρόντες οι εθελοντές στους ΙΙ Μεσογειακούς Παράκτιους Πάτρα 2019. Να είναι ο κινητήριος μοχλός και ο υποστηρικτικός άξονας της διοργάνωσης. Να μείνουν οι ίδιοι ευχαριστημένοι και να καμαρώνουν που ήταν εκεί και που θέλησαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Το αποτέλεσμα που θα με ικανοποιούσε, δεν μπορώ να το δω. Κι αυτό, γιατί θεωρώ ότι καλό αποτέλεσμα είναι να αποκομίσει ο εθελοντής θετική αντίληψη από τη συμμετοχή στον εθελοντισμό, διάθεση να συνεχίσει σε εθελοντικές ενέργειες, κυρίως όμως, να καταφέρει να μεταφέρει στην καθημερινότητά του την προσέγγιση, την κατανόηση, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη συνέργεια, με τα οποία λειτούργησε στους αγώνες. Γιατί, αυτά είναι τα ζητούμενα για να ξαναγίνουμε ουσιαστικά μέλη της κοινωνίας και να αποφεύγουμε να λειτουργούμε σαν μονάδες και σαν ομφαλοί της γης». 

Γιώτα Κοντογεωργοπούλου

(από εφημερίδα 7Μέρες Ενημέρωση)

12.12.1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΟΤ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ Ο ΓΛΑΡΟΣ ΠΑΤΡΕΑΣ ΕΙΣ...ΔΙΠΛΟΥΝ

12.12.2 ΟΙ 16ΑΡΗΔΕΣ…. ΓΛΑΡΟΙ

12.12.3 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΚΟΤ

Οι 16άρηδες… γλάροι! Οι μαθητές λυκείου που έδωσαν πόδια, χέρια, μπόι και.. τρέλα στη μασκότ

TOPICΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

29 ΑΥΓ, 2019 - 12:20

Είναι τα πρόσωπα πίσω από τους γλάρους. Αυτοί που κάνουν τον Πατρέα τόσο υπερκινητικό, τόσο ανθεκτικό και τόσο υπομονετικό και καταδεκτικό, όσο οφείλει να είναι κάθε φορά το  πρωτότυπο ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο όν που συμβολίζει, ενσωματώνει και διαδίδει τις αξίες και τις ιδέες των αγώνων. Εν προκειμένω των αγώνων της Πάτρας.

Κάτω από τον αγαπημένο γλάρο, τη μασκότ που λατρεύουν πολίτες, επισκέπτες, αθλητές και συνοδοί, βρίσκονται δύο έφηβοι. Δύο 16άρησες μαθητές με αθλητικές επιδόσεις που αποτελούν εγγύηση ανθεκτικότητας και «δροσιάς», καθώς και τα δύο είναι απαραίτητα για να σηκώσουν το βάρος μας τέτοιας στολής μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι έδωσαν πόδια, χέρια, μπόι και… τρέλα στη μασκότ των αγώνων της Πάτρας. Ποιοι πάνε δυο δυο σαν τους Χιώτες γλάρους και φτάνουν μέσα από τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις στην άλλη άκρη της γης.

Αλέξανδρος Σταθόπουλος: Ξετρελάθηκαν με τη μασκότ οι αθλητές των άλλων χωρών

 Μαθητής της β΄λυκείου του 5ου ΓΕΛ Πάτρας, ο Αλέξανδρος Σταθόπουλος με ύψος 1.82 βρέθηκε στα τέλη του θέρους να υποδύεται τον Πατρέα, εντελώς τυχαία, μέσω κοινών γνωριμιών και να βγάζει με αυτό τον τρόπο το χαρτζιλίκι του, αποκτώντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία που θα έχει να θυμάται για χρόνια. «Δεν είχα κάτι να κάνω το καλοκαίρι και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δραστηριοποιηθώ σε κάτι τόσο ευχάριστο και πρωτότυπο. Για αυτό και είπα αμέσως το ναι» λέει.

Οι προϋποθέσεις για τη μασκότ ήταν ο αθλητικός σωματότυπος, η κοινωνικότητα και  η καλή σχέση με τα παιδιά.

Ο Αλέξανδρος τα διέθετε και τα τρία. Ώς αθλητής μπάσκετ και κολύμβησης μπορεί να σηκώνει και το βάρος της στολής και να αντέχει στη ζέστη που μοιραία περιμένει όποιον φοράει το.. σώμα του Πατρέα. «Το πιο βαρύ κομμάτι είναι το κεφάλι με το ράμφος» εξηγεί. «Μετά από λίγες ώρες αρχίζει το πράγμα και δυσκολεύει και εκεί όντως χρειάζεται αντοχή».

Τη μεγαλύτερη εντύπωση μέχρι σήμερα του την έχει κάνει «η αγάπη των παιδιών και γενικά του κόσμου. Τα μικρά παιδιά που μας βλέπουν και μας δείχνουν και μας φωνάζουν και μας μιλάνε είναι ό,τι καλύτερο».

Όσο για την πιο ωραία στιγμή; «Η τελετή έναρξης ήταν μια φανταστική εμπειρία. Ξετρελάθηκαν με τη μασκότ οι αθλητές των άλλων χωρών. Μας έβγαλαν  αμέτρητες φωτογραφίες. Νομίζω ότι όλοι κάναμε ό,τι καλύτερο και οι εθελοντές και η επιτροπή. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά», λέει ενθουσιασμένος ο Αλέξανδρος πριν βάλει ξανά τη στολή του και επιστρέψει στο γήπεδο.

Αντώνης Λάγιος: Οι συμμαθητές μου λένε «πάμε να δούμε το γλάρο»

Μαθητής της δευτέρας Λυκείου στο 7ο ΓΕΛ, ετών 16, ο Αντώνης Λάγιος είναι ο ψηλότερος εκ τω δύο γλάρων με ύψος 1.90. Δηλώνει ενθουσιασμένος από την ανάμιξή του με τους αγώνες η οποία επίσης έγινε τυχαία καθώς προτάθηκε και αυτός μέσω κοινών γνωστών με δεδομένο ότι διαθέτει αθλητικό παράστημα και αντοχή, έχοντας επιδόσεις στο άθλημα του μπάσκετ.

«Έψαχναν άτομα ψηλά και νέα. Όταν το άκουσα, μου άρεσε αμέσως η ιδέα. Δεν είχα να κάνω κάτι τον Αύγουστο που να με εμποδίζει, ήταν και η αμοιβή, αλλά πάνω από όλα ήταν η μοναδική εμπειρία που θα αποκτούσα μέσα από τη διοργάνωση» λέει και επισημαίνει: «Υπάρχει μεγάλη αγάπη και αναγνώριση. Ο Πατρέας είναι το σήμα κατατεθέν των αγώνων. Συμμετέχουμε στα αγωνίσματα της άμμου, βγαίνουμε στα διαλείμματα, χαιρετάμε,  παίζουμε με το κοινό, βγάζουμε φωτογραφίες με τον κόσμο σπάμε πλάκα χορεύουμε και με τα παιδάκια, με χαιρετάνε μεγάλοι και μικροί… Κάποιοι μάλιστα από τους μικρούς στην αρχή φοβούνται όταν βλέπουν τη μασκότ επειδή είναι πολύ ψηλή και ογκώδης, αλλά μετά συνηθίζουν».

Δεν λείπει βέβαια και το κάζο των φίλων και συμμαθητών. «Όλοι λένε “πάμε να δούμε το γλάρο”»λέει γελώντας ο Αντώνης.

Και για αυτόν  η τελετή έναρξης ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, η ωραιότερη μέχρι στιγμής. «Το σόου ήταν εντυπωσιακό και η υποδοχή στη μασκότ πολύ πολύ θερμή. Είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα».

Γ. Κοντογεωργοπούλου

(από εφημερίδα 7Μέρες Ενημέρωση)

12.13.1 ΜΠΑΧΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΜΑΣ.

12.13.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 80ΧΡΟΝΗΣ ΕΦΗΒΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΣ

Η "super γιαγιά" που είναι εθελόντρια στους παράκτιους αγώνες της Πάτρας, στα 80 της χρόνια!

Κι όμως μια πατρινή 80 ετών δήλωσε εθελόντρια στους παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες της Πάτρας και την Τετάρτη έλαβε την στολή της, ώστε από τις 25 εως τις 31 Αυγούστου να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των αγωνισμάτων και να εξυπηρετεί τους θεατές. Η κα Ελένη Μπινιέρη Μπαχούμη, έχει αναγάγει τον εθελοντισμό και την κοινωνική εργασία γενικότερα, σε τρόπο ζωής.

Είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία εθελόντρια των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων  της Πάτρας. Η διάθεσή της για ανιδιοτελή προσφορά και συμμετοχή στα κοινά την ώθησε να δηλώσει εθελόντρια στους παράκτιους Μεσογειακούς αγώνες της Πάτρας. Τις ημέρες των αγώνων θα είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα φορούν τις μπλούζες του εθελοντισμού και θα εξυπηρετεί στην υποδοχή των θεατών.

Η 80χρονη εθελόντρια των Παράκτιων  Μεσογειακών, κατάγεται από το Νεοχώρι της Δυτικής Αχαΐας, τα γνωστά ως Μπινιεραίικα. Ζει στην Πάτρα από από τα 11 χρόνια της ενώ φοίτησε στην Εμπορική Σχολή. Στη συνέχεια εργάστηκε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Αεικίνητη όπως πάντα, έδωσε εξετάσεις και εισήχθη στο ΤΕΙ σε κλάδο οικονομικών, όπου και εργάστηκε μέχρι τη στιγμή που συνταξιοδοτήθηκε.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες και σε ηλικία 65 ετών τότε, είχε ενταχθεί στην υπηρεσία θεατών όπου και προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της. Μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή της ήταν όταν μόλις 14 μήνες μετά το γάμο της, έχασε τον σύζυγό της σε τροχαίο. Δεν είναι μόνη της όμως εδώ και αρκετό καιρό, αφού έχει ευτυχήσει να δει πολλά εγγόνια.

Οσοι γνωρίζουν την κα Ελένη μιλούν για έναν ξεχωριστό άνθρωπο με αρχές και αξίες. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμιση και κανείς θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει χωρίς υπερβολή ως πρέσβειρα του εθελοντισμού των Μεσογειακών Αγώνων. 

Υποστήριξη: SilkTech