Νέος εξοπλισμός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Τρίτη, Αύγουστος 30, 2022 - 2:00μμ
Tοποθετήθηκαν στο βοηθητικό γήπεδο

Το Τμήμα Άθλησης με φορέα χρηματοδότησης το Δήμο Πατρέων, έπειτα από σύνταξη μελέτης το 2021 και διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού», έχει εξοπλίσει το Παμπελοποννησιακό Στάδιο στις 20/7/2022 με ένα (1) στρώμα άλματος σε ύψος για τις ανάγκες προπονήσεων και αγώνων στίβου για το κεντρικό γήπεδο και στις 04/8/2022 με ένα (1) Πάρκο Καλλισθενικής Αγωγής, ένα (1) Ποδήλατο ΑμεΑ και ένα (1) Όργανο Έλξης – Πλάτης ΑμεΑ, τα οποία τοποθετήθηκαν στο βοηθητικό γήπεδο.
Το κόστος του ως άνω εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 16.245€ για το Στρώμα Άλματος σε Ύψος και στο ποσό των 7.020€ για το Πάρκο Καλλισθενικής Αγωγής – Ποδήλατο ΑμεΑ – Όργανο Έλξης–Πλάτης ΑμεΑ.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Υποστήριξη: SilkTech