Το νέο ΔΣ του Παναιγιαλείου

Σάββατο, Ιούλιος 27, 2019 - 9:50πμ

Η Διοίκηση του Παναιγιαλείου Γ.Σ. ενμέρωσε πως μετά την απόφαση της 23 /7/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της νόμιμης διαδικασίας που ακολουθείται και έτσι, επισήμως, ο Σύλλογος αποκτά  προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά τη σύστασή του σε σώμα τα μέλη που το απαρτίζουν είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Βασιλείου Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος: Σωτηρόπουλος Χρήστος

Γραμματέας: Γεωργόπουλος Χαράλαμπος

Ταμίας:  Βαλαβάνης Μάριος

Γενικός Αρχηγός: Σκαρτσίλας Λεωνίδας

Έφορος: Μπαλτιμάς Ιωάννης

Μέλος: Σιαφλάς Παναγιώτης

Μέλος: Δημητρίου Γεώργιος

Μέλος: Τασσόπουλος Παναγιώτης

Για την  εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου έχουν δημιουργηθεί τρεις επιτροπές που απαρτίζονται από τα παραπάνω πρόσωπα και είναι οι εξής:

Επιτροπή ποδοσφαιρικού τμήματος

Επιτροπή οικονομικού τμήματος

Επιτροπή επικοινωνίας

Υποστήριξη: SilkTech