Νέα χρονιά για την Patras Stratego Team

Δευτέρα, Οκτώβριος 18, 2021 - 9:05μμ
Patras Stratego Team

H Patra Stratego Team διοργανώνει συνέντευξη τύπου.

Η συνέντευξη θα δοθεί την Τρίτη 19 Οκτωβρίου ώρα 10:30 π.μ στο καφέ Poolevard Αγίου Νικολάου 56, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Υποστήριξη: SilkTech