ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Αντί για μουσικούς και κοινωνιολόγους, τσιρλίντερς

Τετάρτη, Αύγουστος 26, 2020 - 11:59μμ

Την ίδια ώρα που στα σχολεία από τη νέα περίοδο μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας μαθημάτων όπως τα καλλιτεχνικά, η Βιολογία ή η Κοινωνιολογία κ.ά, έχουμε την "είσοδο" ενός νέου "μαθήματος" του Τσίρλιντινγκ!

Πρόκειται για να είμαστε ακριβείς για την διαδικασία γνωριμίας με τον αθλητικό ομαδικό χορό! Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μάλιστα, λέει επί λέξη:

"ΘΕΜΑ: Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσίρλιντινγκ - Αθλητικού Ομαδικού Χορού (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΣΧΕΤ: α. Το με αριθμ. πρωτ. 62202/Δ5/25.05.2020 έγγραφο με θέμα: «Προγραμματισμός Αδειών
Εισόδου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) yia το σχολικό έτος 2020-2021» β. Το με αριθμ. πρωτ. 469/30.06.2020 αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσίρλιντινγκ - Αθλητικού Ομαδικού Χορού (με αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. ΥΠΑΙΘ 83431/Δ5/01.07.2020)
Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, η Ελληνική Ομοσπονδία Τσίρλιντινγκ - Αθλητικού Ομαδικού Χορού απέστειλε το ανωτέρω (β) αίτημα για έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του αθλήματος.
Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, εγκρίνει την άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες της Π/Θμιας και της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 στους προτεινόμενους εκπροσώπους της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ., οι οποίοι αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, όπως απεστάλη από την οικεία Ομοσπονδία, εφόσον πληρούνται οι ως κάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις".

Αρνητική συγκυρία καθώς την ίδια ώρα είχαμε απόφαση μείωσης ωρών διδασκαλίας μαθημάτων όπως:

Στο Γυμνάσιο: Οικιακή Οικονομία, Βιολογία.

Στο Λύκειο καταργούνται το μάθημα των «Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» και τα μαθήματα επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία» (Εικαστικά, Μουσική, Στοιχεία Θεατρολογίας), «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων», «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Το μάθημα της «Πολιτικής Παιδείας» (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) από 3ωρο εβδομαδιαίως γίνεται 2ωρο, στη Β' τάξη, καταργούνται το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία», στη Γ' τάξη, καταργούνται τα μαθήματα επιλογής «Ελεύθερο Σχέδιο», «Γραμμικό Σχέδιο» και η 2η ξένη Γλώσσα (Γερμανικά/Γαλλικά) και πολλά ακόμα.

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστήριξη: SilkTech