Κυβέρνηση για κορωνοϊό: Λουκέτο και σε γήπεδα αν χρειαστεί

Τρίτη, Φεβρουάριος 25, 2020 - 11:59μμ

Σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αποφυγής και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού προχωρά η κυβέρνηση.

Τα μέτρα που προβλέπει, αναφέρονται στο χειρότερο δυνατό σενάριο και θα ενεργοποιηθούν μόνον εφόσον χρειαστεί, έστω και τμηματικά.
Μεταξύ άλλων, η ΠΝΠ θα περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

– Η επιβολή προληπτικών ελέγχων σε σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.

– Ο προσωρινός περιορισμός, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.

– Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χώρων θρησκευτικής λατρείας, θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά περίκλειστων χώρων συνάθροισης κοινού.

– Ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς.

Υποστήριξη: SilkTech