Το γύρο του κόσμου θα κάνουν οι Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες μέσω των ΕΛΤΑ

Δευτέρα, Αύγουστος 26, 2019 - 1:50μμ

Με την ευκαιρία των Αγώνων που ξεκίνησαν σήμερα και θα διεξαχθούν μέχρι 31 Αυγούστου, και για τους οποίους έχει εκδοθεί αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, θα χρησιμοποιηθεί ειδική αναμνηστική σφραγίδα σήμερα Κυριακή 25 Αυγούστου, στο επίσημο κατάστημα αναμνηστικών ειδών της εγκατάστασης «Άρτεμις» στην Ακτή Δυμαίων, από 17:00 έως 20:00.Όσοι επιθυμούν να λάβουν αποτυπώματα της αναμνηστικής σφραγίδας, μπορούν να στείλουν ταχυδρομικά τα αντικείμενά τους μέχρι τις 31/09/2019 στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού (Αιόλου 100, 1ος όροφος, 10188, Αθήνα).

Η ημερομηνία αποστολής θα αποδεικνύεται από το χρονολογικό σήμαντρο του καταστήματος κατάθεσης. Τα φιλοτελικά αντικείμενα που δεν θα προσκομίζονται αυτοπροσώπως την ημέρα της σφράγισης, πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του αποστολέα για να είναι δυνατή η επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους.

Υποστήριξη: SilkTech