Γνωστοί Πατρινοί στη νέα Διοίκηση του ΠΕΑΚ

Τρίτη, Οκτώβριος 8, 2019 - 2:15μμ

Γνωστοί Πατρινοί συμμετέχουν στη νέα Διοίκηση του ΠΕΑΚ. Η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 7 Οκτωβρίου. 

Όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/303061/10324/2488/384/5.6.2019 (ΑΔΑ: ΩΛ404653Π4-2ΨΡ) απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πατρών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 346), κατόπιν παραιτήσεως της Επιτροπής Διοίκησης και ορίζουμε, για το υπόλοιπο της θητείας τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του «ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ως εξής:


1. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη  Ιατρό μαιευτήρα, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον ΚΟΝΤΟΔΗΜΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Λεωνίδα  Φυσικοθεραπευτή.

2. ΚΟΥΡΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου Ελεύθερο Επαγγελματία, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Λάμπρου
, Πυροσβέστη.

3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Βασιλείου , Δρ. Πολιτικό Μηχανικό ως Γραμματέα, με αναπληρωτή τον ΡΟΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου
 Πολιτικό Μηχανικό.

4. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Βασιλείου , Ελ. Επαγγελματία ως Ταμία, με αναπληρωτή τον ΚΛΗΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του Διονυσίου Ελ. Επαγγελματία.

5. ΖΗΣΙΜΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Λέανδρου  Πολιτικό Μηχανικό ως Έφορο, με αναπληρωτή τον ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Νικολάου Τραπεζικό.

6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη, Οικονομολόγο - Δημοσιογράφο ως Μέλος, με αναπληρώτρια την ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του Δημητρίου  Πολιτικό Μηχανικό.

7. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Χρήστου Δημόσιο Υπάλληλο ως Μέλος, με αναπληρώτρια την ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Κυριναίου , Συνταξιούχο.

Υποστήριξη: SilkTech