Αυτοκινητοδρόμιο: Παράταση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Τρίτη, Φεβρουάριος 23, 2021 - 11:52μμ

Το Δ.Σ της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού 100.000,00 €, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2021,για παλαιούς και νέους υποψηφίους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.

Ονομαστική αξία μετοχής 9,50€ και προνομιακή τιμή διάθεσης αυτής 20,00 €.

Η συμμετοχή θα καλυφθεί βάση της σειράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος παλαιών και νέων υποψηφίων μετόχων, μέχρι του ποσού της αύξησης, από 24-2 μέχρι 23-3/2021.

Η καταβολή της αξίας των μετοχών θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε. μέχρι τέλος Απριλίου 2021

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email: [email protected] , ορίζοντας το ποσό που θέλουν να επενδύσουν, έως τις 23/03/2021.

Το ποσό της κάλυψης θα διατεθεί για την κάλυψη δαπανών επικαιροποίησης του υπάρχοντος Επιχειρηματικού Σχεδίου, αναζήτησης Στρατηγικού Επενδυτή και διερεύνηση περαιτέρω χρηματοδότησης της επένδυσης.

Υποστήριξη: SilkTech