Αν αύριο κορνάρεις, πόσο πρόστιμο πληρώνεις;

Τετάρτη, Μάιος 3, 2023 - 11:11πμ
Μπιιιιιιπ

Η κόρνα σε ένα όχημα έχει συγκεκριμένο έργο να επιτελέσει το οποίο συνήθως έχει να κάνει με κρίσιμες καταστάσεις.

Σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα η χρήση της έχει παρεξηγηθεί και για ψύλλου πήδημα το χέρι του οδηγού πηγαίνει στο μπουτόν της κόρνας δημιουργώντας, τις περισσότερες φορές για ανύπαρκτο λόγο, ενόχληση στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για τη χρήση της κόρνας την οποία ο οδηγός πρέπει σέβεται και να την χρησιμοποιεί με ευλάβεια. Οι περιπτώσεις που προβλέπεται η χρήση κόρνας είναι μετρημένες με σημαντικότερη φυσικά την περίπτωση έκτακτης ανάγκης για αποφυγή ατυχήματος.

Ακόμα μια περίπτωση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κόρνα είναι όταν μεταφέρουμε στο όχημα άτομα που κινδυνεύουν και θέλουν άμεση ιατρική βοήθεια. Επίσης, τη νύχτα ο οδηγός μπορεί να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους οδηγούς στο δρόμο, ενώ μόνο εκτός κατοικημένων περιοχών μπορούμε να προειδοποιήσουμε τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος όταν θέλουμε να προσπεράσουμε.

Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν κάνουμε παρατεταμένη χρήση της κόρνας ακόμα και όταν το κάνουμε για τους παραπάνω λόγους. Την επόμενη φορά λοιπόν που έχουμε κάποιο γάμο ή πανηγυρισμό επειδή κέρδισε η ομάδα μας καλό είναι να έχουμε σκεφτεί τα 20 ευρώ του προστίμου για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Υποστήριξη: SilkTech