Αγιασμός του Μητροπολίτη σε Ατρόμητο, Αχιλλέα Καμαρών και Άτλαντα - ΦΩΤΟ

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 24, 2020 - 5:02μμ

Αγιασμούς στις ομάδες της Αχαΐας τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών, ενόψει της έναρξης των πρωταθλημάτων. Συγκεκριμένα ο Ατρόμητος, ο Αχιλλέας Καμαρών και ο Άτλας τον υποδέχθηκαν στις εγκαταστάσεις τους.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης:

«Κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τῶν Προέδρων τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων καί τῶν πολυπληθῶν παιδιῶν- ἀθλητῶν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τούς χώρους ἀθλήσεως τῶν ὁμάδων καί ἐτέλεσε ἁγιασμούς μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀθλητικῆς περιόδου.

          Α) Στό γήπεδο τῆς ὁμάδος «Ἀτρόμητος Πατρῶν»

          Β) Στό γήπεδο τοῦ ἀθλητικοῦ ὁμίλου «Ἀχιλλέας Καμαρῶν»

          Γ) στίς ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀκαδημίας «Ἂτλας Πατρῶν».

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἒτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό ὃλες τίς ὁμάδες. Οἱ Πρόεδροι τόν προσφώνησαν καί τόν εὐχαρίστησαν μέ μεγάλο σεβασμό, ἐκφράζοντας τά αἰσθήματα ἁπάντων τῶν μελῶν, τῶν ἀθλητικῶν ὁμάδων, προσέφεραν δέ καί ἀναμνηστικά τῶν ἀθλητικῶν σωματείων, στόν Σεβασμιώτατο.

          Ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε μέ θερμά λόγια στούς ἒχοντας τήν εὐθύνη τῶν ἀθλητικῶν ὁμάδων καί ἰδιαίτερα στά παιδιά πού ἀθλοῦνται.

          Ἑστίασε στήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀφοῦ ὁ ἂνθρωπος δημιουργήθηκε, ὡς ψυχοσωματική ὀντότης ἀπό τόν Θεό καί στήν σημασία τῆς σωματικῆς γυμνασίας, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τήν γυμνασία τῆς ψυχῆς, σύμφωνα μέ τήν ἐμπειρία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τήν διδασκαλία τῶν θεοφόρων Πατέρων.

          Ἐπήνεσε δέ ὃλους, διότι σέ καιρούς δύσκολους, τά παιδιά εὑρίσκουν ἀντικείμενο ὑγιοῦς ἐνασχολήσεως, ἀντί νά τρέχουν σέ ἂλλους χώρους, οἱ ὁποῖοι εἰς οὐδέν ὠφελοῦν».

Υποστήριξη: SilkTech