Το 23% των ανδρών και το 33% των γυναικών δεν ασκείται

Τετάρτη, Μάρτιος 29, 2023 - 12:02μμ
Κακή σύγχρονη ζωή

Το 28% του συνολικού πληθυσμού της γης δεν έχει φυσική δραστηριότητα και το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στις γυναίκες (33%) συγκριτικά με τους άνδρες (23%) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.),

Τα αντίστοιχα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνουν αυτή τη διαφορά.
Για το λόγο αυτό, σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες εξελίσσεται πρόγραμμα συνεργασίας από τις αρχές του 2021 και το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.

Πρόκειται για το πρόγραμμα Women's Hurdles, στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) και το οποίο έχει ως σκοπό να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να διαδώσει καινοτόμες πρακτικές σχετιζόμενες με τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση σε ένα πληθυσμό δυνητικά υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα δύσκολα προσεγγίσιμο: τις γυναίκες, και ειδικά τις γυναίκες αυτές που έχουν οικογένεια και ταυτόχρονα εργάζονται.

Η φυσική δραστηριότητα παίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και μερικών μορφών καρκίνου, ενώ παράλληλα προάγει την υγεία του νου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης για τους κινδύνους της καθιστικής ζωής στις γυναίκες και τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας. Επιπλέον, στοχεύει σε μια δημιουργική προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης του χρόνου και των ευκαιριών για τις γυναίκες με δημιουργία κινήτρων για φυσική δραστηριότητα, εξάλειψη των δυνητικών εμποδίων, και άρα συνεπή συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης και φυσικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Train the Trainers» φιλοξενήθηκαν κορυφαίοι αθλητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές και μάνατζερ αθλητικών εγκαταστάσεων για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σε ένα θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

Ο συνδυασμός των δύο προγραμμάτων οδήγησε στην ανάπτυξη μηνυμάτων και εργαλείων και μιας ομάδας εργασίας που κατέληξαν σε καλές πρακτικές και συναισθηματικές παρεμβάσεις που στοχεύον να αλλάξουν την υφιστάμενη κατάσταση και να αυξήσουν την ενασχόληση των γυναικών με τα σπορ και τη φυσική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνουν ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΚΑΡ Δημήτρης Ρίχτερ και ο σύμβουλος του ΕΛΙΚΑΡ Γιώργος Γκουμάς, αυτοί οι «Χρυσοί Κανόνες» που αναπτύχθηκαν, δίνουν έμφαση σε βασικές αρχές με εφαρμογή σε μεγάλο ποσοστό στις περισσότερες γυναίκες. Για το σκοπό αυτό το ΕΛΙΚΑΡ οργανώνει συνάντηση στις 31 Μαρτίου 2023 από τις 5-9 μ.μ. στο ξενοδοχείο Golden Age. Εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων, αθλητικών συλλόγων, μεγάλων επιχειρήσεων και της πολιτείας θα μετέχουν σε μια εκδήλωση ανοικτή στο κοινό.

Στόχος των «χρυσών κανόνων» για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των γυναικών είναι:
τα γυμναστήρια να γίνουν χώροι πιο φιλικοί για τις γυναίκες που είναι ταυτόχρονα και μητέρες, ώστε να μπορούν να φέρουν τα παιδιά μαζί τους για γυμναστική, διάβασμα ή οποιαδήποτε άλλη δημιουργική απασχόληση, μεγαλύτερες ή μικρότερες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές που θα επιτρέπουν στις εργαζόμενες γυναίκες να γυμνάζονται σε κάποιο διάλειμμα της εργασίας τους, να δημιουργηθούν στην κοινωνία πρότυπα εργαζόμενων γυναικών που βρίσκουν χρόνο να γυμναστούν και είναι χαρούμενες για αυτό,

Πολιτεία και θεσμοί να ενσωματώσουν γυναίκες σε όλες τις θέσεις της ιεραρχίας και των αποφάσεων που σχετίζονται με τα σπορ, την άθληση, τη φυσική δραστηριότητα, αλλά και
να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα συγκεκριμένες ομάδες γυναικών όπως γυναίκες με παχυσαρκία, κατάθλιψη, χρόνια νοσήματα, ειδικές ανάγκες, γυναίκες στην εγκυμοσύνη, τη λοχεία ή την εμμηνόπαυση, καθώς αυτές, έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη την άσκηση.

Υποστήριξη: SilkTech